MY BUTTON

Zachraňme krajinu, která je vzácná, zastavme těžbu tam, kde není nutná!

Aktuality nejen z lomu 
Malý dárek pro mloky. Pohled z výšky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze!

Komponovaná krajina Jičínska

s Hynkem Zlatníkem a Lenkou Šoltysovou

sobota, 12. 2., sraz v 10:00 u fotbalového hřiště v podhradí (Jičín), více: dumprirody.cz

 

Nedej se!

Podívejte se na reportáž, která srozumitelně, úderně, pečlivě a zevrubně informuje o tom, oč nám jde. Jakub Charvát ji nazval Krajina na odstřel a spolu se svým týmem odvedl skvělou práci a celou problematiku se mu podařilo shrnout stručně a jasně. Děkujeme.

REFERENDUM dopadlo NESOUHLASEM s obnovou těžby
Je třeba poděkovat občanům Chuchelny za velkou účast, která jednoznačně znamená projevení zájmu o dění v krajině, na které nám všem záleží.
 
Obecního referenda se zúčastnil potřebný počet občanů Chuchelny a většina občanů vyjádřila NESOUHLAS
s obnovením těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna.

Platnost a závaznost místního referenda
K platnosti rozhodnutí v místním referendu Je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 471 z celkového počtu 793 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, což je 59%.
MÍSTNÍ REFERENDUM je proto PLATNÉ.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob. Pro odpověď ANO hlasovalo 382 oprávněných osob, tedy 81 % oprávněných osob, které se zúčastnily místního referenda a 48% z celkového počtu  oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob. Pro odpověď

NE hlasovalo 75 oprávněných osob, tedy 16% oprávněných osob, které se zúčastnily místního referenda a 9%

z celkového počtu oprávněných osob.
MÍSTNÍ REFERENDUM je ZÁVAZNÉ.

PETICE / NE obnovení těžby v dobývacím prostoru Chuchelna
Pokud nesouhlasíte s obnovou těžby, připojte svůj podpis!
Koukněte se na krátkou reportáž České televize.

Informace o dění v lomu, které se objevily v médiích:

Naše Pojizeří

Občané Chuchelny vyjádřili jasný nesouhlas s možným obnovením těžby

MfDnes

V Chuchelně těžbu v lomu nechtějí, referendum mělo vysokou účast

Jablonecký Deník.cz

V Chuchelně řekli ne těžbě v lomu Slap. Firma dál tvrdí, že tam těžit nechce
 

IDnes.cz

Eurovia zvažuje těžit v Českém ráji, ohrozila by členství geoparku v UNESCO

Český rozhlas

Obnovení těžby v kamenolomu nechceme, tak se vyjádřila většina voličů v referendu

Česká televize

Referendum obce Chuchelna

Lidé se obávají další těžby čediče v Chuchelně

MfDnes

Eurovia zvažuje těžit v Českém ráji, ohrozila by členství geoparku v UNESCO

Naše Pojizeří

Ne těžbě čediče v Chuchelně u Semil

Článek o nás vyšel i v posledním čísle českorajského časopisu Trosečník. 

O mlokovi

Jsme spolkem občanů - sousedů, přátel, známých
i neznámých, kteří se spojili, aby zachránili krajinu na níž nám záleží. Snahou je zabránit obnovení těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna nedaleko Semil. Minimálně do té doby, než bude zastavena těžební činnost ve dvou nedalekých aktivních lomech. 

Cíl

Rádi bychom přesvědčili ty, kteří rozhodují, aby tentokrát nepreferovali krátkodobé, ale dlouhodobé cíle: aby zvážili, zda je v oblasti, kde jsou aktivní už tři čedičové lomy, nutné otevírat další lom a zničit to, s čím si už příroda za téměř 30 let tak krásně poradila! Žádáme nový geologický a hydrologický průzkum!

Přidejte se

Nemusíte náš kraj ani znát, abyste mohli vyslovit nesouhlas s tím,

co znamená devastaci lesa

a vodních ploch. Stačí, když si projdete náš web a uvidíte, o jaké bohatství bychom neradi přišli.

Spolupráce

Spolupracujeme s Domy přírody, s globálním geoparkem UNESCO,

s odborníky, kteří ctí podobné principy, s obcemi, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich území.

IMG_7579.JPG